06. 10. 2022.
Raspisan javni poziv: Grad dodjeljuje podršku djeci poginulih boraca Vojske Republike Srpske

Raspisan javni poziv: Grad dodjeljuje podršku djeci poginulih boraca Vojske Republike Srpske

Raspisan javni poziv: Grad dodjeljuje podršku djeci poginulih boraca Vojske Republike Srpske

Raspisan je Javni poziv za pomoć nezaposlenoj djeci poginulih boraca Vojske Republike Srpske.

Kako je navedeno, ovaj javni poziv biće otvoren deset dana od dana objavljivanjau dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj ploči i putem veb stranice Grada Banja Luka.

Riječ je o jednoj od novih mjera, koje je Grad Banja Luka donio s ciljem podrške djeci poginulih boraca, koji su tokom proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata položili svoje živote i ugradili ih u temelje Republike Srpske.

U skladu sa javnim pozivom, pravo na pomoć mogu ostvariti djeca poginulih boraca koja ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da ima utvrđen status člana porodice poginulog borca,
  • da je nezaposleno,
  • da ima prebivalište prijavljeno na području Grada Banja Luka, najmanje 6 mjeseci prije raspisivanja javnog poziva.

Uz zahtjev za dodjelu pomoći potrebno je priložiti sljedeće dokaze:

  • rješenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca,
  • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili Uvjerenje Poreske uprave da lice ne ostvaruje prihode,
  • uvjerenje o prebivalištu ne starije od šest mjeseci,
  • kopija tekućeg računa.

Prijave na Javni poziv sa  potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu Grada Banja Luka putem Prijemne kancelarije Grada Banja Luka (kancelarija 16).

Kompletan Javni poziv pogledajte ovdje.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender