24. 09. 2022.
Đaci uskoro u klupama: Nova školska godina može nesmetano početi

Đaci uskoro u klupama: Nova školska godina može nesmetano početi

Đaci uskoro u klupama: Nova školska godina može nesmetano početi

Republički pedagoški zavod pripremio je sve iz svoje nadležnosti da nova školska godina može nesmetano početi, izjavio je Srni direktor Zavoda Predrag Damjanović.

Damjanović je istakao da su stručni timovi predložili novine koje će se primjenjivati od školske 2022/23. godine, a koje se tiču predškolskog vaspitanja i obrazovanja, te nastavnih planova i programa.

Ostale novine koje će biti na raspolaganju školama se odnose na praktikum sa radionicama o dječijim pravima za nastavnike i stručne saradnike, zatim didaktičko metodičke preporuke za ostvarivanje programa u 5. i 3. razredu osnovne škole, kao i priručnik za nastavnike za realizaciju sadržaja nastavnog programa Digitalni svijet za 3. razred osnovne škole – naveo je Damjanović.

On je rekao da će u kalendaru takmičenja učenika za novu školsku godinu Zavod predložiti takmičenja školskih horova, takmičenja u recitovanju, te smotru stvaralaštva školskih folklornih sekcija.

Navedene aktivnosti su osmišljene s ciljem podrške učeničkog stvaralaštva i kreativnog izražavanja, te promocije kulturnog, duhovnog i nacionalnog stvaralaštva i nasljeđa Republike Srpske“, poručio je Damjanović.

Prema njegovim riječima, za većinu prijedloga Pedagoškog zavoda, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je dalo saglasnost.

Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji, on je rekao da se nada da do pogoršanja neće doći, te podsjetio da je Pedagoški zavod do sada postupao u skladu sa odlukama Republičkog kriznog štaba i Instituta za javno zdravstvo.

Damjanović je dodao da je stečeno dovoljno iskustva iz prethodnih školskih godina u pandemiji i da bi se nastava u budućnosti trebala organizovati na najbolji mogući način.

– Nastavnici su bolje obučeni za izvođenje nastave u uslovima pandemije, škole su bolje opremljene, a to znači da možemo odgovoriti zadatku na brz i efikasan način sa ciljem da učenici imaju nastavu u skladu sa datim uslovima i okolnostima – zaključio je Damjanović.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender