26. 09. 2022.
UG “Žene to mogu”: Kreiranje sadržaja za aktivniji i kvalitetniji život osoba treće životne dobi

UG “Žene to mogu”: Kreiranje sadržaja za aktivniji i kvalitetniji život osoba treće životne dobi

UG “Žene to mogu”: Kreiranje sadržaja za aktivniji i kvalitetniji život osoba treće životne dobi

Nakon organizacije prve radionice, „Ansambl Lira – druženje sa sugrađanima“, koji se bavi unaprijeđenjem sadržaja za osobe treće životne dobi na području Grada Banja Luka, organizuju i drugi koncert  i to u ponedjeljak, 22. avgusta u JU „Gerentološki centar“ na Paprikovcu.

-Ovaj projekat se provoditi putem pet nastupa u tri javne ustanove koje se bave brigom o osobama treće životne dobi i to u: JU Gerontološki centar Banja Luka, JU Dom penzionera Banja Luka i Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, koje ćemo posjetiti tokom trajanja projekta održati nastupe i ukazati im na mogućnosti aktivnijeg i kvalitenijeg života i okruženja – navode organizatori Udružnje građana „Žene to mogu“.

Organizatori dodaju kako bi se grupe sastojale od oko 60 učesnika korisnika na svakom pojedinačnom nastupu i predstavljanju“ Ansambla Lira „iz svake od navedenih institucija.

-Očekivani broj učesnika, korisnika projekta oko 300. Posebna pažnja će se posvetiti osiguranju jednakog učešća korisnika oba pola – i žena i muškaraca. Prije nastupa ćemo definisatii program, koji će pripremiti tehnički rukovodilac. Članove Ansambla Lira ćemo opremiti odgovarajućom scenskom odjećom, za koju su nam potrebni materijali da bi se ista izradila. Imaćemo definisano anketiranje korisnika da bismo provjerili postignute rezultate i mogli nakon realizacije projekta razvijati nove programe za treću životnu dob, orijentisane na potrebe i zadovoljstvo korisnika. Sa efektima projektima ćemo upoznati Grad Banja Luku kroz izvještavanje o realizaciji – dodaju organizatori.

Dodaju kako ima nekoliko ciljeva ovog projekt, između ostalog unaprijeđenje kvaliteta života osoba treće životne dobi na području Banje Luke i dostupnost sadržaja kroz organizovane nastupe u ustanovama koje se bave smještajem i zdravstvenom njegom osoba treće životne dobi.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender