27. 09. 2022.
Đokić: Ozbiljan problem u funkcionisanju RiTE “Ugljevik”

Đokić: Ozbiljan problem u funkcionisanju RiTE “Ugljevik”

Đokić: Ozbiljan problem u funkcionisanju RiTE “Ugljevik”

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je Srni da postoje ozbiljni problemi u funkcionisanju Rudnika i Termoelektane /RiTE/ “Ugljevik” koji je u toku ove godine imao 22 neplanska izlaska sa mreže sa posljedicom nabavke zamjenske energije čija cijena je porasla u ovoj godini.

Đokić je rekao da je zbog toga danas u Banjaluci organizovao sastanak sa rukovodstvima RiTE “Ugljevik” i “Elektroprivrede Republike Srpske”, s ciljem analize stanja pogonske spremnosti RiTE “Ugljevik” i procjene te spremnosti za naredni jednogodišnji period.

“Ovdje se procjenjivalo šta se može u tehničkom smislu učiniti da se broj ispada smanji. Konstatovano je da je ključni razlog zbog koga je Termoelektrana dovedena u takav položaj to što u aprilu nije mogao da se izvrši planirani remont postrojenja, a djelimično i remont sredstava angažovanih u rudarskoj proizvodnji”, istakao je Đokić nakon sastanaka.

On je precizirao da je najvažniji uzrok toga jer je RiTE “Ugljevik” bio spriječen da ide u postupak javnih nabavki zbog “neadekvatnog i neodgovornog” ponašanja pojedinaca koji su ulagali prigovore odboru za žalbe BiH na svaki postupak javne nabavke u RiTE “Ugljevik”.

Đokić je rekao da su ti prigovori ulagani samo iz političkih razloga.

“Uprava, menadžment je duboko upleten u nastanak ove velike štete koja je nastupila za RiTE zato što nije obavljen pravovremeno remont u toku aprila”, istakao je Đokić.

Đokić je rekao da je takvim stanjem bio nezadovoljan, kao i Vlada Republike Srpske.

“Tražio sam i tražim i danas punu odgovornost uprave RiTE, generalnog direktora i svih njegovih saradnika, kao i nadzornog odbora za sve aktivnosti koje su preduzimane u toku ove godine, a posebno za aktivnosti u narednom periodu”, poručio je Đokić.

On je naglasio da je na današnjem sastanku na njegov zahtjev prihvaćen zaključak da se u narednih sedam dana izvrši detaljna analiza i procjena pogonske spremnosti RiTE za narednu godinu.

“U tom periodu će morati da bude obavljen redovan remont koji je sada pomjeren za kraj septembra i dio oktobra. To može da stvori dodatne probleme i za sam grad Ugljevik jer će u periodu oktobra, kada još bude trajao remont, početi sezona grijanja. Poznato je da se gradsko područje Ugljevika grije posredstvom termoelektrane”, rekao je Đokić.

Đokić je naveo da su na današnjem sastanku izvještaje podnijeli svi zaduženi predstavnici kako Rudnika, tako i Termoelektrane.

On je dodao da će nakon što budu održani sastanci sa predstavnicima RiTE “Gacko” i svim ostalim proizvođačima električne energije, biti održani i sastanci sa predstavnicima svih distributivnih preduzeća.

“Jer uočavamo da se u pojedinim distributivnim preduzećima napušta koncept restrukturisanja i reorganizacije koji je realizovan u toku prošle godine i na koji smo bili veoma ponosni. Pomalo se ti rezultati restrukturisanja i reorganizovanja ugrožavaju neadekvatnim ponašanjem i pojavama koje imamo u nekim distributivnim preduzećima”, istakao je Đokić.

On je naglasio da se moraju smanjiti svi troškovi koji postoje u poslovanju svih preduzeća, da se mora vršiti detaljna analiza i da treba da postoji maksimalna posvećenost svih odgovornih prema svim svojim radnim zadacima i ulogama koje imaju u sistemu.

“Sistem mora da bude bezbjedan, mora se osigurati potpuno bezbjedna proizvodnja električne energije i snabdijevanje svih naših građana i privrede u toku, posebno, naredne zimske sezone”, rekao je Đokić.

On je rekao da sve probleme i otvorena pitanja treba posmatrati u kontekstu velikog energetskog poremećaja koji je nastupio zbog rata u Ukrajini i odluka koje su pojedine evropske države donosile suprotstavljajući se Rusiji kao moćnoj državi koja raspolaže važnim energentima.

“Sve to dovelo je do potražnje za električnom energijom koje nema u dovoljnim količinama i zato je cijena električne energije veoma visoka po megavat-času i mi smo veoma zabrinuti kolika će ta cijena biti u toku ove i naredne godine”, istakao je Đokić.

On je naveo da Republika Srpska mora ostati pri odluci da nema povećanja cijena električne energije za građane Srpske u toku ove godine.

“To mi moramo ispoštovati. Mi smo tu odluku donijeli. Ja sam je najavio nekoliko puta i ona ostaje na snazi. `Elektroprivreda` mora da se organizuje da izvrši svoju ulogu, kao javno preduzeće, a to je da obezbijedi dovoljne količine energije za naše stanovništvo i privredu”, naglasio je Đokić.

On je naveo da je današnji sastanak nastavak prvog dijela sastanak koji je u ponedjeljak, 22. avgusta, održan u sjedištu RiTE “Ugljevik”.

Na Đokićev poziv sastanku u Banjaluci prisustvovali su predstavnici uprave “Elektroprivrede Republike Srpske” na čelu sa direktorom Lukom Petrovićem, delegacija RiTE “Ugljevik”, koju je predvodio direktor Čedo Stojanović i članovi Nadzornog odbora tog preduzeća. (Srna)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender