05. 10. 2022.
Prioritet Grada je pružanje podrške poljoprivredi i proizvodnji zdrave hrane

Prioritet Grada je pružanje podrške poljoprivredi i proizvodnji zdrave hrane

Prioritet Grada je pružanje podrške poljoprivredi i proizvodnji zdrave hrane

Jedan od glavnih prioriteta ove gradske administracije jeste pružanje podrške domaćim poljoprivredncima, a samim tim i proizvodnja domaće hrane.

Poručio je ovo gradski menadžer, Bojan Kresojević, koji je dodao da je cilj osnažiti domaću poljoprivredu, što će svakako i poljoprivrednicima dati vjetar u leđa.

-Ne smijemo dozvoliti da uvozimo npr. krompir sa Novog Zelanda i bijeli luk iz Kine, a imamo najviše obradivog zemljišta po glavi stanovnika. Takvog uvoza biće i dalje, jer nismo u prilici radikalno i u kratkom roku mijenjati strukturu uvoza, ali se postavlja pitanje kako je moguće da jedemo voće i povrće sa tako dalekih tržišta, a mi imamo sve preduslove za njihovu proizvodnju – upitao je gradski menadžer.

Dodaje kako se poljoprivrednici sa svim izazovima nose hrabro i uglavnom sami, te da je upravo zbog toga neophodno raditi na integrisanom pristupu razvoju poljoprivrede koji za ishod treba da ima povezivanje poljoprivrednika sa potrošačima u lancu u kojem će poljoprivrednici biti zadovoljni sa ostvarenim prihodom, a potrošači da dobiju zdravu hranu.

Ipak, poručuje gradski menadžer, Gradu je na ovom zadatku potrebna pomoć.

-Ovaj zadatak ne može Grad da iznese sam bez partnerstva sa republičkim i državnim nivoom vlasti. On što sa druge strane Grad može, jeste da podrškom kroz subvencije i njihovim prilagođavanjem stvarnim potrebama poljoprivrednika pruži podršku razvoju preduzetnišva i malog biznisa u proizvodnji, preradi i prometu zdrave hrane, posebno uključivanjem što većeg dijela stanovništva iz ruralnih krajeva koji imaju zdravu zemlju na kojoj bi mogli gajiti zdrave poljoprivredne proizvode – rekao je on.

Dodao je da je ideja Grada da pružanjem podrške proizvodnji i programima zdrave hrane proširi obuhvat proizvođača, odnosno da se oni koji imaju zemlju i uslove da se bave poljoprivredom ohrabre i podrže kako bi se uključili u ovaj proces.

-Animiranje i uključivanje ruralnog stanovništva u ovaj proces doprinijeće i revitalizaciji sela, bržem razvoju seoskih naselja i slično, a time i rastu njihovog životnog standarda. U prilog navedenoj tvrdnji govori i činjenica da je ovogodišnjim Programom i Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje od 5.avgusta ove godine predviđena finansijska podrška poljoprivrednim proizvođačima u iznosu od 1,2 miliona KM, a za biljnu proizvodnju, animalnu proizvodnju, proizvodnju gljiva, nabavku poljoprivredne mehanizacije i plasman proizvoda – rekao je gradski menadžer.

Ipak, dodaje da novina u odnosu na prethodne godine je što za nabavku mehanizacije mogu podnijeti zahtjev svi oni koji imaju zemljište na kojem bi uzgajali žitarice, ljekovito bilje, voće, povrće i druge ratarske kulture bez obzira na to da li se već bave poljoprivrednom proizvodnjom ili tek žele da počnu da se bave poljoprivredom.

-Dosadašnja praksa je bila da za ovu vrstu podsticaja mogu podnijeti zahtjev samo oni poljoprivrednici koji imaju već zasijane i pripremljene površine, čime su isključeni oni koji tek žele da započnu svoju poljoprivrednu proizvodnju, čime je proširen obuhvat onih koji imaju pravo da apliciraju na ovaj gradski podsticaj. Takođe, treba naglasiti da je u okviru podsticaja predviđena prvi put i finansijska podrška za protivgradnu zaštitu tj. za nabavku protivgradne mreže, sve sa ciljem zaštite usjeva od grada i svođenja rizika od štete na prihvatljiv nivo – zaključio je gradski menadžer, Bojan Kresojević, navode iz Gradske uprave.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender