Od petka: Pazite koje žmigavce palite u Novoj varoši

Od petka: Pazite koje žmigavce palite u Novoj varoši

Nakon navedene faze, pristupiće se realizaciji druge faze koja podrazumijeva regulisanje saobraćaja na dijelu između Ulice Dragiše Vasića i Prvog krajiškog korpusa.

Podsjećamo da je Odjeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja uradilo analizu uslova i načina odvijanja saobraćaja u dijelu naselja Nova Varoš, na osnovu čega je urađen prijedlog novog režima odvijanja saobraćaja u naselju Nova varoš, o čemu su sugrađani bili upoznati putem plakata i letaka, kao i putem sredstava javnog informisanja. Građani su u proteklom periodu mogli da daju svoje prijedloge i primjedbe, a sve u cilju konačnog donošenja i realizacije najboljeg rješenja.

Mole se stanovnici Nove varoši da u narednom periodu voze sa povećanom pažnjom, poštujući postavljenu saobraćajnu signalizaciju kojom je definisan novi režim odvijanja saobraćaja.

Komentari

Komentariši