Selo Pecka –  boje na prozorima

Selo Pecka –  boje na prozorima

Dvije ili tri godine zaredom moji su zakupljivali voćnjak u selu Pecka da nakupe šljiva za rakiju.

Budili su me ujutru  i išao sam nevoljno, izmišljajući razloge da ostanem kod kuće cijeli dan „zbog važnog posla na kompjuteru“.

Tresli smo šljive, kupili u vreće, i cijeli dan ih na leđima iznosili do stare kuće kraj puta ispod koje se prostirao voćnjak. Dobri ljudi su dovezli traktor i pomogli nam da prebacimo šljive u namijenjene im kace. Na putu, kojim su rijetko prolazili automobili, pekli smo meso u „dagari“ i pili pivo iz gajbe.

Prvi susret sa Peckom, kasnije će se ispostaviti, nenasilno je promijenio onu bezvoljnost s početka. Selo je rasuto oko vrtača i voćnjaka između kojih teku vode i koje presijecaju seoski putevi, ponegdje ograđeni naslaganim kamenom, ili oivičeni šumom.

Prošle su nedjelje, mjeseci  i godine, a Pecku sam zaboravio, kada se na Fejsbuku pojavila stranica Centra za posjetioce „Pecka“. Neko ko uređuje tu stranicu, redovno je, ali bez dosađivanja, u sporom ritmu, objavljivao fotografije iz sela, koje je kao i mnoga sa sličnom sudbinom,  pusto i rijetko naseljeno.

Izvori i voćnjaci, poneko stado, brdski konji, snijeg na krovovima, a najviše i najupečatljivije, drvena vrata i okna prozora starih kuća obojena u plavo ili zeleno.

Kao u pospanim sibirskim selima.

Tuga i sreća zbog ljepote napuštenog rodnog kraja ičšitavala se ispod fotografija, u komentarima pisanim iz Novog Sada, Beograda, zapadne Evrope: „Evo moje kuće“, „Eno štale kraj kuće komšije tog i tog“…i sve tako redom.

Atmosfera fotografija, boje i način na koje su napravljene nenamjerno su pokazivale da je ovo selo oaza čistog života, vode i vazduha. Najlakše bi bilo da se kaže ovako: dođe čovjeku da ode tamo!

Centar za posjetioce „Pecka“ nalazi se u nekadašnjoj školskoj zgradi. Neki ljudi od akcije sa puno ljubav i volje renovirali su zgradu u kojoj sada možete prenoćiti, pojesti nešto dobro, i zaputiti se u lutanje okolinom.

A imate i gdje.

Pecka je polazna tačka za izlet na izvore rijeke Sane, a pored sela nalazi se atraktivna penjačka staza u čije stijene se već učvrstio penjački festival.

Ili možete jednostavno šetati i fotografisati, stare kuće sa obojenim prozorima.

(mojKontakt/Ž. Svitlica)

Više fotografija na Visitor centar Pecka:

Pecka 1Pecka 2Pecka 3Pecka 4Pecka 5Pecka 6Pecka 7Pecka 8Pecka 9Pecka 10Pecka 11Pecka 12Selo Pecka –  boje na prozorima

Komentari