Nastavak deratizacije, upozorenje na zatrovane mamce

Nastavak deratizacije, upozorenje na zatrovane mamce

Operativni timovi “EKO-Bela” nastavljaju sa akcijom proljećne sistematske deratizacije subjekata koji se finansiraju iz budžeta Grada Banja Luka, kao i privrednih subjekata.

Od 3. aprila vršiće proljećnu sistematsku deratizaciju obala rijeka i zelenih površina na teritoriji Grada, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali.

Naglašavamo da 6.i 7. aprila operativni timovi neće vršiti akciju zbog vjerskih praznika.

Da bi akcija deratizacije bila što uspješnija molimo građane da omoguće stručnim ekipama izvođenje deratizacije, da onemoguće pristup djeci i domaćim životinjama zatrovanim mamcima, da zatrovanu masu ne diraju rukama.

Vrlo je važno da se pridržavaju uputstava i mjera opreza koje će im na terenu dati stručne ekipe preduzeća „EKO-BeL” d.o.o., navode iz ovog preduzeća.

(mojKontakt)

Komentari