Nativno oglašavanje kao najpopularniji vid internet marketinga u 2018 godini

Nativno oglašavanje kao najpopularniji vid internet marketinga u 2018 godini

U 2018. godini, nativni oglasi čine preko 60% ukupno prikazanih oglasa na internetu, i kao takvi predstavljaju najbrže rastući segment internet marketinga. Moglo bi se čak reći da ako ne koristite nativno oglašavanje – ispadate iz igre.

Evo kako nativno oglašavanje funkcioniše.

Šta je nativno oglašavanje?

Nativno oglašavanje je u stvari plaćeni oglas. Međutim, to je vrsta marketinga koja funkcioniše malo drugačije u odnosu na tradicionalne plaćene reklame. Koristeći pisani sadržaj, nativno oglašavnje je u stvari oglas koji je umetnut u izvorni sadržaj sajta i kao takav ne odstupa od teme web stranice na kojoj se nalazi.

Na primjer, u nekom web časopisu, nativni oglas se može pojaviti kao dio nekog članka ili ceo članak i djelovati kao svi drugi članci, ali u stvari predstavlja oglas. Napravljen je tako da se  uklapa u sadržaj koji ga okružuje i kao takav nije nametljiv, pa čitaoci ne prave razliku između takvog sadržaja i ostalih sadržaja na određenoj web lokaciji.

Oglašivači su otkrili da su ovi oglasi veoma profitabilni, jer zbog njihovog nenametljivog koncepta veliki broj ljudi klikće na oglase i kupuje proizvode.

Razlika između nativnog oglašavanja i marketinga sadržaja

Nativno oglašavanje je nastalo kao potreba brendova da pronađu bolji i direktniji način da njihov sadržaj dospe do njihove ciljane publike.

Danas je u onlajn marketingu primjetan jasan trend kreiranja sadržaj usklađenog sa potrebama ciljane publike. Ukoliko ste pratili sve trendove u onlajn marketingu posljednjih godina, vjerovatno vam je poznato  da Google već dugo vremena koristi pravilo: „sadržaj je zakon“.

U proteklih nekoliko godina, ljudi koji se bave nativnim oglašavanjem shvatili su kako pisani sadržaj može da bude odličan način za oglašavanje proizvoda, a da to u isto vrijeme ne bude marketing koji se nameće i uznemirava. To je dovelo do pojave trenda poznatog kao marketing sadržaja (Content Marketing).

Marketing sadržaja je danas veoma popularan. On otvara prostor za brendove da, umjesto tradicionalnog oglašavanja u štampi, na radiju ili televiziji, koriste pisani sadržaj na najrazličitije načine.

Glavna razlika između nativnih oglasa i marketing sadržaja je ta što je nativno oglašavanje usluga tipa „plati pa se reklamiraj“. Brendovi plaćaju kako bi svoj sadržaj postavili na ona web mjesta za koja misle da će ih njihova ciljana publika vidjeti. Dakle, nativno oglašavanje je u osnovi plaćeni medijski prostor. Danas su na  interentu dostupne brojne mreže za nativno oglašavanje, kojih ima i na našem tržištu. Jedan odličan primjer je mreža Nativemedia.

Sa druge strane, marketing sadržaja ima za cilj da se fokusira na sopstveni medij, pa u princiup to i nije reklama.

Zašto je nativno oglašavanje efikasno?

Razlog zbog koga je nativno oglašavanje tako efikasno je taj što je ono bolje prihvaćeno od strane ciljane publike nego drugi vidovi oglašavanja, a to je prije svega zato što su nativni oglasi suptilni i ne djeluju kao klasični oglasi. Ljudi su više skloni da obrate pažnju na njih i da pročitaju ili vide njihov sadržaj.

U tradicionalnom oglašavanju, grafički oglas se može lako ignorisati, jer su ljudi konstantno „bombardovani“ ovakvim oglasima kad god su na mreži. Sa druge strane, nativno oglašavanje omogućava brendovima da prenesu svoju poruku do ciljane publike sa većom vjerovatnoćom da će je ona pročitati.

Sve je uočljivije da brendovi, kako bi išli u korak sa inovacijama u digitalnom svijetu, prihvataju marketing sadržaja i/ili nativno oglašavanje kao sredstvo da prenesu svoju marketinšku poruku do ciljane publike. To je zato što ova taktika obezbjeđuje direktnu vezu sa ciljanom publikom.

Vremenom, potrošači su naučili kako da izbjegnu neželjene oglase i marketinške poruke koje nisu željeli da primaju. Nativni oglasi i marketing sadržaja nude oglašivačima način da to zaobiđu i da njihove poruke dopru do njihove ciljane publike.

Najbolji dokaz za ovo pronaći ćete u porastu broja softvera, tj. programa za blokiranje reklama, kao i na modelima sa pretplatom (Spotify, Pandora, itd.) koji omogućavaju potrošačima da se pretplate i da plate malo veću cijenu ukoliko ne žele da stalno primaju reklame. Očigledno, stari metodi forsiranja marketinških poruka ljudima polako počinju da se gase.

Zanimljiva statistika nativnog oglašavanja

  • Čitaoci provode približno isto vremena čitajući redakcijski sadržaj i nativne oglase – 2 sekunde, naspram 1 sekunde kod drugih vidova internet oglasa.
  • 70% osoba želi da sazna nešto o proizvodima kroz sadržaj, a ne putem tradicionalnog oglašavanja.
  • Ljudi primećuju nativne oglase 53% češće nego banere.

Koji su ciljevi nativnog oglašavanja koje treba postići

Da pojednostavimo, nativno oglašavanje je način oglašavanja sa kojim možete postaviti vaš oglas bukvalno pred oči ljudima. Sa toliko puno proizvoda koji se nude, u današnje vrijeme postaje sve teže da se pronađu pravi kupci. Nativno oglašavanje pomaže da eliminišete ovu igru pogađanja i da postavite vaš sadržaj direktno na mjesta gdje će ga vaša ciljana publika uočiti i pročitati.

Kako nativno oglašavnje funkcioniše

Prvo, oglašivač (firma, brend) plaća za postavljanje svog sadržaja na platform koja mu djeluje relevantno. Onda se sadržaj sastavlja (od strane brenda) kako bi izgledao isto i djelovao kao i sav ostali sadržaj koji ga okružuje na željenoj web platformi. Ono što brendovi zapravo plaćaju je mogućnost rentiranja platforme za njihove potrebe.

Nakon što je sadržaj napravljen i odobren, on je označen kao reklama ili plaćena reklama. Ovo stvara transparentnost unutar platforme,  jer ovakav vid reklame ne narušava doživljaj čitalaca kao što bi to mogao da uradi standardan reklamni oglas.

Ako i vi želite da reklamirate vaš brend i da za marketing koristite nativne oglase kao jako efikasnu metodu oglašavanja, možete odabrati i odgovarajuću oglasnu mrežu. Lako ćete pronaći mnoštvo platformi za nativno oglašavanje, ali birajte pažljivo, jer uslovi koje nude ove platforme mogu se puno razlikovati. Naša je preporuka da probate oglasnu mrežu Nativemedia.rs

Komentari