Akcija “Kamel”:  Osumnjičenima za dilovanje droge jednomjesečni pritvor

Srbija uvodi kaznu doživotnog zatvora

Srbija će uvesti kaznu doživotnog zatvora sa mogućnošću uslovnog otpusta poslije 25 godina, rekao je profesor Stanko Bejatović koji je predsjednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu i član radne grupe za izmjene Krivičnog zakonika.

Uvođenje doživotnog zatvora rezultat je potrebe za strožom kaznom kada je riječ o počiniocima najtežih krivičnih djela, a obično su to zločini koji potresaju javnost, kao što su ubistva djece, piše “Politika”.

Svaki osuđenik na doživotni zatvor moći će poslije 25 godina provedenih iza rešetaka da napiše molbu, a sud će odlučiti o tome da li će biti pušten na slobodu uz uslov da ne ponovi krivično djelo.

Bejatović kaže da će uslovni otpust biti mogućnost, a ne obaveza i da je to međunarodni standard.

Bejatović smatra da izvjesnost otkrivanja i kažnjavanja više utiče na potencijalne buduće počinioce krivičnih djela, nego visina propisane kazne.

On je dodao da najveći broj počinilaca smatra da neće biti otkriven i procesuiran ili da će izbjeći kažnjavanje, ako i bude otkriven.

“Kada je reč o klasičnim procesima, nema bitnijih pomaka u povećanju efikasnosti krivičnih postupaka. U 50 odsto slučajeva koje smo analizirali u istraživanju proces je trajao duže od dve godine, a u više od 10 odsto duže od pet godina”, rekao je Bejatović.

On je napomenuo da sudovi imaju prilično širok prostor za slobodno odlučivanje, kako u pogledu izbora krivične sankcije, tako i u odmjeravanju kazne.

U Srbiji je najveća propisana kazna zatvora 40 godina i nju trenutmo izdržava 86 osuđenika.

Komentari