Banjalučki biznismeni prijavljeni da su oštetili banku za 169.000 KM

Srpska uspjela da smanji unutrašnji dug za oko 445 miliona KM

Republika Srpska uspjela je da smanji unutrašnji dug, drugu godinu zaredom i to za oko 445,83 miliona maraka.

To pokazuju podaci u Informaciji o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2018. godine, Ministarstva finansija i trezora BiH.  Prema projekcijama unutrašnji dug bi trebao da se dodatno smanjuje i u naredne tri godine. Najveći unutrašnji dug RS je imala 2016. godine i tada je iznosio dvije milijarde 272 miliona maraka.

Struktura unutrašnjeg duga Republike Srpske obuhvata:
– obaveze po osnovu stare devizne štednje- 77,87 mil
– ratnih potraživanja- 315,29
– opštih obaveza- 2,81
– obaveze po osnovu izdatih hartija od vrijednosti- 730,47
– obaveze po osnovu kredita  u zemlji- 206,31
– obaveze po osnovu refundacije poreza,  obaveze fondova socijalne sigurnosti-  2,60
– aktivirane garancije- 3,16

Za Nenada Stevandića, predsjednika Ujedinjene Srpske, smanjenje javnog duga Republike Srpske je dobar početni rezultat vladajuće koalicije. Stevandić kaže da se u tome vidi nova energija Vlade i Narodne skupštine Srpske.

“Međutim, to još nije dovoljno, jer mi hoćemo još bolje. To ne treba da nas zavara, nekada i kvartalno i godišnje imamo određena evropska kretanja koja utiču na bolje i lošije ekonomske rezultate. Da bismo pokazali koliko možemo bolje, trebaju nam barem četiri godine”, kaže Stevandić.

Do 2021.godine unutrašnji dug Republike Srpske trebao bi da se spusti na milijardu i 679 miliona maraka. Tada će biti najbliži visini unutrašnjeg duga iz 2011.godine.

Komentari