Barbara Smolnikar stupila na funkciju članice Uprave

Triglav grupa na tromjesečju potvrđuje najavu planirane godišnje dobiti

Triglav osiguranje Banja Luka bilježi dobro poslovanje u prvom kvartalu

U prva tri mjeseca 2019. godine Triglav grupa je fakturisala 317 miliona evra konsolidovane bruto premije, što je 8% više nego u istom periodu lani. Konsolidovana bruto dobit je porasla za 8% i iznosi 29,9 miliona evra. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine Grupa potvrđuje najavu planiranog godišnjeg rezultata. Paralelno s dobrim poslovanjem u djelatnosti osiguranja, što odražava povoljan kombinovani količnik Grupe, Triglav je povećao obim sredstava u upravljanju svojih klijenata. Ove godine Grupa nastavlja sprovoditi svoje strategije rasta i razvoja, ušla je na makedonsko tržište penzijskih osiguranja i uspješno završila kupovinu društva ALTA Skladi. Triglav osiguranje Banja Luka, koje je dio Grupe Triglav, u prvom kvartalu 2019. godine bilježi trend rasta premije dobrovoljnih osiguranja od 7,5% u odnosu na isti period prethodne godine.

Profitabilno poslovanje. Triglav grupa je u prvom tromjesečju 2019. ostvarila dobit prije oporezivanja u visini od 29,9 miliona evra (indeks 108 u odnosu na isti period lani). Na to je uticalo dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja i viša neto dobit od prodaje finansijskih proizvoda.

Rast premije od 8%. Prilike na tržištima osiguranja u jugoistočnoj Evropi ove godine ostaju pod uticajem pozitivnih ekonomskih prilika u posljednjih nekoliko godina, a istovremeno na poslovanje utiče zaoštrena konkurencija na području cijena. Grupa je u prvom tromjesečju ove godine u odnosu na isti period lani ostvarila rast fakturisane konsolidovane bruto premije od 8%, što ukupno iznosi 317 miliona evra. Rast premije Triglav grupe ostvaren je na većini tržišta iznad rasta cjelokupnog tržišta. U Sloveniji, gdje Triglav grupa ima 76-postotni udio konsolidovane premije, rast premija bio je u prosjeku 6% (tržište je imalo 5%), a na tržištima izvan Slovenije 10%. Triglav grupa sistematski sprovodi zacrtane akcente svoje strategije – prilagođava ponudu potrebama klijenata određenog tržišta, razvija svoje prodajno-komunikacione kanale (posebno na tržištima izvan Slovenije širi ugovorno-prodajnu mrežu i bankovni prodajni kanal) te sprovodi aktivnu marketinšku prodajnu politiku.

Gledano s aspekta pojedinačnih segmenata osiguranja Grupa je ostvarila rast premije svih vrsta imovinskih osiguranja, a rast cjelokupnog segmenta iznosio je 9%. U segmentu životnih i penzijskih osiguranja premija je snižena za 2%, prvenstveno zbog niže jednokratne premije osiguranja u poređenju s istim periodom lani. Premije zdravstvenih osiguranja su se povećale za 20% kao posljedica većeg broja sklopljenih osiguranja i prilagođavanja cijena, na koje prvenstveno uplivišu obim i rast cijena zdravstvenih usluga.

Relativno povoljni štetni događaji. Fakturisani bruto iznosi šteta Triglav grupe bili su niži za 3% u odnosu na isti period lani i iznosili su 166 miliona evra. Masovni štetni događaji na njih nisu imali neki bitan uticaj. Neto izdaci za štete bili su na očekivanoj visini i u poređenju s onima od lani, koji su bili relativno niski, viši za 6%. Njihov rast je 1 postotni bod iznad rasta neto prihoda od premija osiguranja ovogodišnjeg prvog tromjesečja (indeks 105), zbog čega je koeficijent šteta ovogodišnjeg tromjesečja nešto viši od lanjskog. Kombinovani količnik Triglav grupe iznosio je povoljnih 91,6% (lani 88,5%).

Povećan obim sredstava u upravljanju. Upravljanje imovinom u Triglav grupi obuhvata štednju preko usluga osiguranja te ulaganje u  uzajamne i penzijske fondove. Kćerinsko društvo za upravljanje Triglav Skladi je krajem prvog tromjesečja povećalo obim sredstava u upravljanja , na što su uticale prilike na tržištima kapitala i neto priliv. U uzajamnim fondovima upravljalo je sa 662 miliona evra neto vrijednosti sredstava ili sa 9% više nego krajem 2018. godine, dok su se sredstva individualnog upravljanja imovinom povećala za 20% na 60 miliona evra.

U 2019. godini je Triglav grupa u skladu sa strateškim usmjerenjem jačanja djelatnosti upravljanja imovinom na makedonskom tržištu penzijskih osiguranja osnovala društvo za upravljanje obaveznim i dobrovoljnim penzijskim fondovima Triglav penzisko društvo AD Skopje. U Sloveniji je uspješno završila kupovinu društva za upravljanje Alta Skladi. Sa oba svoja društva za upravljanje Triglav grupa postaje vodeći ponuđač uzajamnih fondova na slovenačkom tržištu.

Realizovani viši prinosi od finansijskih ulaganja. Grupa je krajem marta 2019. raspolagala sa 3,2 milijarde evra finansijskih investicija. Njihovi prinosi (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) iznosili su 33,5 miliona evra, a na njihovo povećanje u poređenju sa lanjskima uticali su viši neto prihodi od prodaje finansijskih sredstava te viši neto prihodi zbog promjene fer vrijednosti. Neto prihodi od kamata se zbog niskih kamatnih stopa još uvijek smanjuju.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: “Sa poslovanjem u prva tri mjeseca ove godine smo zadovoljni, a uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, potvrđujemo svoju najavu planiranog godišnjeg rezultata. Sa timom od preko 5 hiljada saradnica i saradnika slijedimo zacrtanu strategiju i razvijamo Triglav u pravcu savremene, inovativne i dinamičke osiguravajuće i finansijske grupe, koja čvrsto ostaje na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regionu.“

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske

Triglav osiguranje Banja Luka u prvom kvartalu 2019. godine je fakturisalo bruto premiju u iznosu od 2,7 miliona KM, pri čemi bilježi rast doborovoljnih osiguranja od 7,5% u odnosu na isti period lani. Likvidirane štete su niže za 20% u odnosu na prethodnu godinu.

„Ove poslovne godine ostajemo fokusirani na promjenu portfelja u korist dobrovoljnih osiguranja i zadovoljni smo postignutim rezultatima. U narednom periodu ostajemo usmjereni na potrebe naših osiguranika što smo potvrdili kupovinom poslovnih prostora i na taj način klijentima omogućili da sve naše usluge mogu dobiti na jednom mjestu“, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranje Banja Luka.

Komentari