Jaganjce oduzete od švercera UIO prodala za 1.200 KM

Jaganjce oduzete od švercera UIO prodala za 1.200 KM

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH kroz svoje aukcije i licitacije prodaje bukvalno sve i svašta, a da je tako, potvrđuje i nedavni slučaj iz Regionalnog centra u Tuzli, gdje je uspješno okončana prodaja 12 jagnjadi.

Životinje su oduzeli pripadnici Granične policije BiH prilikom njihovog nezakonitog prelaska preko granice, a bile su smještene u karantinu klaonice “Karakajsko polje” u Zvorniku.

Direktna prodaja je održana krajem maja, a sitna stoka, ukupno teška 360 kilograma, pazarena je po cijeni od 1.198,80 KM, ili preciznije 3,33 KM po kilogramu.

Pravo na nadmetanje imala su sva pravna i fizička lica na teritoriji BiH s ličnom kartom, dok je sa druge strane to bilo zabranjeno zaposlenima u Upravi, kao i njihovim najbližim srodnicima. Ponude su dostavljane u zatvorenim kovertama.

U UIO BiH pojašnjavaju kako su postupci prodaje stoke uglavnom hitni jer ju je potrebno adekvatno zbrinuti.

Ovo im nije prvi slučaj, a u regionalnom centru Tuzla su prodavali i krave, telad, ovce i prasad.

“Takođe, u Regionalnom centru Mostar je bilo sličnih primjera. Rješenjem suda BiH u 2016. godini izvršena je prodaja 39 komada jagnjadi i dva konja u ukupnom iznosu od 3.135 KM”, rečeno nam je u UIO BiH.

U 2018. godini UIO BiH organizovala je ukupno 27 javnih aukcija i 15 direktnih prodaja. Ukupan iznos sredstava ostvaren prodajom robe iznosio je 479.439,63 KM.

Novac ostvaren prodajom robe predstavlja prihod jedinstvenog računa sa kojeg se sredstva raspoređuju entitetima i Brčko distriktu.

Ono s čime UIO BiH ima problem su oduzeti automobili, koji datira još iz 2005. godine.

Problem leži u sudskim presudama jer sudovi u postupcima nisu rekli šta da se radi s tim vozilima, a koja se iz godine u godinu gomilaju.

Problem oduzetih vozila UIO BiH je više puta pokušavala da riješi u proteklih nekoliko godina, međutim uvijek su nailazili na problem, prije svega u Savjetu ministara BiH, koji je gotovo uvijek bježao od tog problema, konstantno tražeći dodatne analize.

Godišnje za zakup prostora za smještaj oduzetih vozila UIO je plaćala oko 90.000 maraka.

Komentari